HALLINTOLAKIMIEHET RY:N TOIMIELIMET JA EDUSTUKSET LAKIMIESLIITOSSA 2014

Hallitus:


Puheenjohtaja

Pekka Liesivuori
Oikeuskanslerinvirasto

Joanna Grandell

Oikeusministeriö

Eija Kara

email: eija.kara@om.fi

Laura Karppinen

Helsingin yliopisto


Harri Lehtonen

Helsingin kaupunki


Jarmo Mielonen

Kristiina Simonen
Maahanmuuttovirasto
email: kristiina.simonen@migri.fi

Eva-Anni Tams
puh: 1606 7625

email: eva.tams@om.fi

Ulla Vainikka

Maahanmuuttovirasto

Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenet:

Laura Karppinen

Ulla Vainikka

Liiton toimielimet:

Hallituksen jäsen ja Julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtaja:
Pekka Liesivuori


Järjestövaliokunta:

Laura Karppinen

Työelämävaliokunta:

Pekka Liesivuori pj

Hallintolakimiehet ry:n toimisto:

C/o Suomen Lakimiesliitto
Olli Niemi
Uudenmaankatu 4-6 B
00120 Helsinki