HALLINTOLAKIMIEHET RY:N TOIMIELIMET JA EDUSTUKSET LAKIMIESLIITOSSA 2014

Hallitus:


Puheenjohtaja

Pekka Liesivuori
Oikeuskanslerinvirasto

Joanna Mikaela Grandell

Eija Kara
Tietosuojavaltuutetun tst
puh: 010 366 6742

Laura Karppinen

Pekka Koivisto

Finanssivalvonta
puh: 010 831 5521

Jarmo Mielonen
Verohallinto/Verohallitus
Puh. 3962 4432

Kristiina Simonen
Maahanmuuttovirasto
email: kristiina.simonen@migri.fi

Eva-Anni Tams
Oikeusministeriö
puh: 1606 7625

email: eva.tams@om.fi

Ulla Vainikka

Sonya-Hannele Walkila

Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsenet:

Eija Kara

Liiton toimielimet:

Hallituksen jäsen ja Julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtaja:
Pekka Liesivuori


Julkisensektorin valiokunta:

Eva Tams (Liesivuoren varajäsenenä)


Järjestövaliokunta:

Laura Karppinen


Tulevaisuusvaliokunta:

Kristiina Simonen


Senioritoimikunta:

Jorma Rechardt


Vaalitoimikunta:

Jorma Rechardt


Työelämävaliokunta:

Pekka Liesivuori vpj

Hallintolakimiehet ry:n toimisto:

C/o Suomen Lakimiesliitto
Olli Niemi
Uudenmaankatu 4-6 B
00120 Helsinki