Henkilötietojen käsittely

Hallintolakimiehillä on jäsenille kohdistettua viestintää ja jäsenmaksujen hallintaa varten jäsenrekisteri .

Rekisterinpitäjä

Hallintolakimiehet - Förvaltningsjurister ry

C/o Suomen Lakimiesliitto
Olli Niemi
Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään jäsenpalvelujen toteuttamiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on suostumukseen perustuva jäsensuhde (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a -alakohta).

Jäsenrekisteriin on tallennettu jäsenistä nimi, yhteystiedot (yhteystietoja voivat olla osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä sosiaaliturvatunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen toimistonhoitaja ja tarvittaessa hallituksen jäsenet. Henkilötietoja voidaan luovuttaa verottajalle jäsenmaksuilmoituksia annettaessa.

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietodot poistetaan rekisteristä kun jäsenyys yhdistyksessä päättyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity voi peruuttaa tietojenkäsittelyyn antamansa suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän lainvastaisena tai virheellisenä pitämästään toiminnasta tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät verkko-osoitteesta https://tietosuoja.fi.