ÄÄNESTÄ LAKIMIESLIITON VALTUUSKUNNAN VAALEISSA

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit järjestetään 28.9 - 21.10.2021. Käytä äänioikeuttasi!

Tarvitsemme mahdollisimman vahvan edustuksen valtuuskunnassa voidaksemme ajaa tehokkaasti julkisella sektorilla työskentelevien lakimiesten asiaa lakimiesliitossa. Meillä on vaaleissa kolme loistavaa ehdokasta. Äänesi hallintolakimiesten ehdokkaalle on tärkeä jotta voimme jatkossakin pitää työelämän edunvalvonnan lakimiesliiton toiminnan keskiössä.

29 Laura Karppinen

- Varatuomari

- Lakimies, Helsingin yliopisto

- Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen

- Hallintolakimiehet r.y.:n hallituksen jäsen

"Oikeusvaltio tarvitsee hyvän hallinnon"

30 Harri Lehtonen

- Lakimies, Helsingin kaupunki, sosiaali ja terveystoimiala

- Hallintolakimiehet r.y.:n hallituksen jäsen

”Haluan vaikuttaa oikeudenmukaista kunnallis- ja aluehallintoa puolustavien edunvalvojana!”

31 Ulla Vainikka

- Tulosalueen johtaja, Maahanmuuttovirasto

- Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen

- Hallintolakimiehet r.y.:n varapuheenjohtaja

- Lakimiesliiton hallituksen varajäsen

"Muuttuva hallinto tarvitsee osaavia lakimiehiä"