HALLINTOLAKIMIEHET

Hallintolakimiehet ry perustettiin vuonna 1962. Nykyisin yhdistys on Juristiliiton suurimpia edunvalvontajärjestöjä ja sen jäseniä on valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisyhteisöjen palveluksessa. Yhdistyksen päätehtävä on hallintolakimiesten etujen ajaminen ja hyvän hallinnon puolustaminen.

Hallintolakimiehet vaikuttavat virastojen palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Hallinnon etuja puolustetaan kehittämällä hallinnon tuottavuutta. Se ei kuitenkaan saa olla maan hallituksen tuottavuusohjelman kaltaista hallinnon saneerausta. Yhdistyksen edunvalvontaa harjoitetaan Juristiliiton toiminnan kautta ja JUKO ry:n luottamusmiestoimintaa apuna käyttäen. Hallintolakimiehet ovat vahvasti edustettuina Juristiliiton keskeisissä edunvalvontatoimielimissä. Hallintounioni perustettiin Hallintolakimiesten aloitteesta.