Kevätkokous siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Yhdistyksen hallitus käsitteli sääntömääräisen kevätkokouksen pitämistä kokouksessaan 25.3.2021 ja päätti käydyn keskustelun jälkeen siirtää kevätkokous pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Alla keskustelusta ja päätöksestä tehty kirjaus hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

____________________________________________

Keskusteltiin 27.4.2021 pidettäväksi suunnitellun sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisestä uudelleen vaikeutuneessa koronavirusepidemian vaiheessa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan maan hallitus on esittämässä liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja kaikkia kokoontumisia perhepiirin ulkopuolella tulisi välttää. Saatujen tietojen mukaan valtioneuvosto on valmistelemassa lakiesitystä mahdollisuudesta siirtää yhteisöjen keväällä pidettäviä sääntömääräisiä kokouksia pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Lakiesiesitystä ei kuitenkaan ole vielä annettu ja se tulisi mahdollisesti voimaan huhti- ja toukokuun vaihteessa.

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan kevätkokous tulisi pitää maalis – huhtikuussa. Yhdistyksen hallituksella ei ole tiedossa perusteita joiden nojalla se voisi arvioida, että pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheessa oleva epidemia ratkaisevasti heikentyisi huhtikuun loppuun mennessä niin, että kevätkokous voitaisiin toteuttaa turvallisesti aiheuttamatta riskiä osanottajille.

Hallitus päätti yksimielisesti, ottaen huomioon yhdistyksen säännöt kevätkokouksen järjestämisestä ja kevätkokouksessa päätettävistä asioista, tartuntatautitilanteesta ja tiedossa olevat maan hallituksen suunnittelemat toimet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, että kokonaisarvioinnin perusteella kevätkokousta ei voi jäseniä vaarantamatta pitää yhdistyksen säännöissä tarkoitettuna ajankohtana ja että kokous siirretään pidettäväksi myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Hallituksen arvion mukaan kokouksen siirtäminen ei aiheuta vahinkoa yhdistyksen jäsenille.