Kevätkokous

Yhdistyksen koronatilanteen vuoksi siirretty sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 4.10.2021 kello 16:30 Lakimiesliiton ylähuoneella osoitteessa Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki (3. kerros).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, käsitellään esitys sääntömuutokseksi ja keskustellaan ajankohtaisesta tilanteesta.

Ilmoittautumiset toimistonhoitaja Olli Niemelle viimeistään keskiviikkona 29.9 sähköpostiosoitteeseen olli.niemi@lakimiesliitto.fi tai puhelimitse (09) 85610311.

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtajan valinta

- sihteerin valinta

- pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 Esityslistan hyväksyminen

5 Toimintakertomus

6 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

7 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8 Tilikauden yli/alijäämän siirtäminen yli/alijäämä edellisiltä tilikausilta -tilille

9 Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

- Hallitus esittää, että sääntöjen 6 §:ään lisätään uusi neljäs momentti "Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokous voidaan järjestää osin etäkokouksena päätöksessä määriteltävällä tavalla" ja nykyinen neljäs momentti siirretään viidenneksi momentiksi.

10 Muut mahdolliset asiat

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen tarjoilua ja vapaata seurustelua

Kokousmateriaali