Hallintounioni turvaksi

Yhdistyksen jäsenyhdistykset

Hallintounionin jäseniä vuonna 2011 ovat: Hallintolakimiehet-Förvaltningsjurister ry, Aluehallinnon lakimiehet ry ja Sotilaslakimiehet-Militärjurister ry.

Mihin Hallintounionia tarvitaan

Valtionhallinnon palveluksessa on noin 85 000 virkamiestä. Vuonna 2010 henkilöstö väheni 35 000 hengellä. Vähennys johtui pääosin yliopistojen siirtymisestä julkisoikeudellisiksi laitoksiksi ja säätiöiksi. Suurimmat toimialat ovat maanpuolustus-ja rajavartiointi,joka kattaa henkilöstöstä 21 prosenttia, elinkeinotoiminnan palvelut(16%), poliisi-ja pelastustoimi(14%), tutkimustoiminta(11%), valtiovarainhoito ja vakuutus-ja rahoituspalvelut(11),oikeustoimi(10%) ja ministeriötason toiminta(7%).

Valtion palveluksessa olevista noin 5000:lla on oikeustieteellinen tutkinto. Tuomioistuinten palkkajärjestelmässä on noin 1200 tuomaria ja tuomioistuinten lakimiestä. Valtion hallinnossa toimii noin 3800 oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta, jotka toimivat ministeriöissä, keskushallinnon virastoissa ja laitoksissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa.

Lukumäärät ja palkkasummat ovat ainoat edunvalvonnan tehokkuuden tekijät. Akavalaiset asiantuntijat ja johtajat pitää koota yhteen joukkoon. Hallintounioni on aloittanut hallinnossa työskentelevien lakimiesten kokoamisen. Jäsenyhdistyksillä riittää työtä ammatillisuuden ja oppineisuuden vaalimisessa.

Yleistä yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen toiminta alkoi 4.6.2002 pidetyn perustamiskokouksen jälkeen. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.9.2003.

Viraston edunvalvonta

Viraston ammattiyhdistystoimintaan tarvitaan ainakin JUKO ryn luottamusmies. Useimmissa virastoissa on lisäksi luottamusmiehen tukena akavalainen yhteistyöryhmä. Kehittynein edunvalvontamalli on viraston akavalainen rekisteröity yhdistys.

JUKO ry on virkaehtosopimuksen akavalaisia edustava osapuoli. Lakimiesliitolla ei ole omia virkaehtosopimuksia. Lakimiehet on JUKO ryn valtiosektorin suurin ammattiryhmä. Näin pääneuvottelijan asema useimmissa virastoissa on suurimmalla ryhmällä eli hallinnon lakimiehillä.