Hallintolakimiehet-Förvaltningsjurister ry 50 vuotias vuonna 2012

Yhdistys juhli 50-vuotista hallinnon lakimiesten edunvalvontatyötään jäsentensä kanssa Lakimiesliitossa järjestettävässä tilaisuudessa 20.1.2012.

Yhdistys liittyi vuonna 1962 Lakimiesliittoon. Lakimiesliiton 50-vuotishistoriassa on värikäs kuvaus niistä järjestöpoliittisista keinoista, joilla julkishallinnon lakimiesten kehnoon palkkaukseen haluttiin kiinnittää voimakkaasti huomiota.

Tämä 60-luvulla alkanut virkapalkkojen parantaminen jatkui. Vuonna 1970 syntyi virkaehtosopimusjärjestelmä. Palkoista sovittiin myös julkisella puolella. Aina 2000-luvun alkuun saakka sovittiin palkkausluokkiin ja ikälisiin perustuvassa järjestelmässä. Samaan aikaan Lakimiesliiton organisaatio perustui jäsentensä edunvalvontaa ajaviin jäsenyhdistyksiin. Henkilöjäsenyyttä ei tunnettu. Hallintolakimiesten jäsenmäärä oli myös suurimmillaan.
 
Uudet palkkausjärjestelmät syntyivät 2000-luvun alussa valtiolla. Palkkaluokkiin ja ikälisiin sidotun palkkausjärjestelmän tilalle tuli tehtävien vaativuuteen perustuva järjestelmä. Valtiolla on kattavasti käytössä työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvat palkkausjärjestelmät. Ne ovat virastokohtaisia, mutta yhtenäisten yleisten perusteiden mukaan laadittuja. Samaan aikaan Lakimiesliitossa on otettu käyttöön henkilöjäsenyys. Hallintolakimiesten jäsenmäärä ei ole enää 70-luvun huippumäärissä. Kuitenkin se on edelleen selkeästi suurin julkisen hallinnon lakimiehiä edustava yhdistys Lakimiesliitossa.

Hallinnon organisoinnissa on tapahtunut muutoksia. Vuoden 2010 lopussa valtion palveluksessa oli noin 86 400 henkeä. Valtion hallinnossa lakimiehiä on noin 5000, joista 3800 hallinnossa ja 1200 tuomioistuimissa.

Työmarkkinaratkaisut ovat olleet enimmäkseen tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Ensimmäinen tulopoliittinen ratkaisu solmittiin valtakunnansovittelija Keijo Liinamaan johdolla vuonna 1969. Suomessa elettiin vuosina 1995-2007 yhtä lukuun ottamatta tupojen aikaa. Edellinen tupo-sopimus vuonna 2005-2007 oli pisin tulopoliittinen kokonaisratkaisu.

Sen jälkeen työnantajapuoli halusi siirtää sopimista työpaikoille. Vuoden 2011 lokakuussa syntyi kuitenkin ns.raamisopimus. Sen pohjalta solmittiin työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2012-2014. Ammattiyhdistysliike on voimissaan. Hallinnon lakimiehet tarvitsevat edelleen omaa yhdistystään edunvalvontaa harjoittamaan.
 
Juhlalehden voit ladata tästä (PDF)